Daar vormgeving, beeldtaal, materialen en technieken zo goed mogelijk worden afgestemd op hetgeen wordt gecommuniceerd en er voortdurend wordt geexperimenteerd met nieuwe materialen en technieken is het hele portfolio van een zodanige diversiteit dat geen enkel werk de hele lading dekt. Zowel het portfolio als geheel als elk individueel werk is een artistieke smeltkroes van fotografische, digitale en traditionele teken-, schilder- en collagetechnieken, uiteenlopende en vaak alternatieve materialen (zoals mos, metaal en zand) en elementen uit verschillende kunststijlen.

Geinspireerd door de menselijke psyche, de natuur, de kosmische processen, het spirituele en het occulte wordt uitdrukking gegeven aan de innerlijke bewustwordingsprocessen, de grilligheid en gelaagdheid van het leven, de schoonheid van imperfectie, de waarde van het detail, stemming en vaak heftige emoties. Dit alles in een zeer eigen stijl die ronddwaalt in de grensgebieden tussen abstractie, expressionisme, realisme, surrealisme, magisch realisme en spiritualisme.

Het werk wordt gekenmerkt door vooral krachtige en boeiende composities, een zowel fysieke als conceptuele gelaagdheid en een voelbare spanning tussen het introverte en expressieve. Behalve speels, expressief, eerlijk en direct is het veelal ook intens, bezwerend, indringend en confronterend.